Bygglyftet söker företag till testpilot | Byggföretagen

Bygglyftet söker företag till testpilot

Bygglyftet är en nationell satsning som ska utveckla företags förmåga till klimatomställning och ökad konkurrenskraft. Programmet bygger på att stötta fortsatt utveckling baserat på förtagets egna förutsättningar och behov.

Publicerad:

Bygglyftet har skapats av Byggföretagen i samarbete med Installatörsföretagen, som tillsammans vill hjälpa medlemsföretag att nå sin fulla potential.

– Vi ska bli världens bästa byggbransch! Och för att lyckas med det vill vi stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och förmåga till klimatomställning, säger Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen.

Företag sökes till testpilot!

Utvecklingsprogrammet går nu in i en uppstartsfas då tre till fem pilotföretag ska rekryteras. De utvalda företagen ges sedan möjligheten att utveckla sitt företag för att nå ökad konkurrenskraft.

Pilotföretagen får stöd till att adressera sina utmaningar, lyfta företagets förmåga att minska klimatpåverkan, effektivisera processer och därmed också öka sin konkurrenskraft. Programmet genomförs tillsamman med utvalda coacher, som under ca 12-18 månader finns närvarande i företaget för att träna och utveckla arbetssätten. Coachträffar varvas med arbetsmöten och målet är att ge företaget förmåga att arbeta med ständig förbättring och lärande.

Efter genomfört Bygglyft ska företaget ha den kompetens som krävs för att kunna:

  • bidra till klimatomställningen och ett hållbart byggande genom strategiska prioriteringar
  • utveckla verksamhetens förmåga till lärande och ständig förbättring
  • använda digitala lösningar som skapar värde

Vilka företag kan anmäla sig till pilotfasen?

Kriterierna för pilotföretagen är ett medlemskap i Byggföretagen eller Installatörsföretagen och ett certifierat verksamhetsledningssystem, BKMA alternativt INQ.

För intresseanmälan och frågor kontakta kajsa@bygglyftet.se

Bygglyftet finansieras till större del av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Läs mer om Bygglyftet