Företagarpanelen: så drabbas vi om Cementa får ett nej | Byggföretagen

Företagarpanelen: så drabbas vi om Cementa får ett nej

Byggföretagens företagarpanel tycker till om aktuella ämnen som på olika sätt rör branschen. Denna gång handlar det om Cementa domen som meddelas under morgondagen.

Publicerad:

Imorgon meddelar Mark- och miljööverdomstolen om Cementa får ett nytt fyraårigt tillstånd att bryta kalk i Slite. Hur skulle ditt företag påverkas av ett nej?

Niklas Malmfors, vd Österling bygg, Hedemora:
− Det skulle få enorma negativa konsekvenser för byggbranschen i sin helhet om än att det för vårt företag skulle ha en något mindre påverkan utifrån att vi inte bara bygger med betong och cement. Men risken som vi alla står inför är att prisbilden för byggandet fortsätter att öka vilket minskar mängden investeringar och projekt vilket skapar dessa konsekvenser. Vi vill alla undvika stora varsel varav vi verkligen hoppas på att de får nytt tillstånd för att bryta kalk i Slite.

Bodel Blom, vd Byggutrustning Luleå AB, Luleå:
− Det är främst våra kunder, byggarna på orten, som skulle drabbas då de inte kan utföra sitt uppdrag. Men kan de inte utföra sina uppdrag kan de inte heller hyra maskiner av oss, vilket såklart skulle drabba oss. Jag tror att det fort skulle bli en ohållbar situation med risk för konkurser.