Så hanterar du ROT-avdraget inför årsskiftet | Byggföretagen

Så hanterar du ROT-avdraget inför årsskiftet

Hur hanterar man som företagare ROT-avdraget på rätt sätt? Ta del av viktig information inför årsskiftet.

Publicerad:

Det är viktigt att fakturera på rätt sätt

För att en kund ska kunna få ROT-avdrag krävs att ni som utförande företag ställer ut en faktura. På fakturan drar ni av högst 30 procent i ROT-avdrag från arbetskostnaden, inklusive moms. Arbetskostnaden och ROT-avdraget måste framgå av varje faktura. Material och övriga kostnader, såsom exempelvis reskostnader m.m., berättigar inte till ROT-avdrag.

När det gäller just reskostnad är det viktigt att ta betalt av kunden för dessa kostnader. Tar ni inte betalt för reskostnader anser Skatteverket att dessa ingår i arbetskostnaden, något som kan resultera i ett lägre ROT-avdrag än ni ansökt om (eftersom reskostnader inte berättigar till ROT-avdrag).

Förskottsbetalningar

Vill kunden betala i förskott, med a conto eller delbetala ska ROT-avdraget dras av på varje enskild faktura. Ni kan då ansöka om ROT-avdrag efter varje delfaktura. Ni får däremot inte dra av hela ROT-avdraget på enbart den sista fakturan om det finns arbetskostnad på flera fakturor. Det gäller även om ni drar av tidigare betalningar för arbetskostnaden på slutfakturan.

Vilket år ROT-avdraget hamnar på styrs av när kunden betalar

Det är det datum som kunden betalar fakturan som styr vilket beskattningsår ROT-avdraget hamnar på, inte fakturadatumet. Om betalningen gäller ett förskott måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter att ni (som utförare) fått betalt för att ROT-avdrag ska medges. Det är också viktigt att tänka på att arbetet måste vara utfört innan ni ansöker om utbetalning för ROT-avdraget från Skatteverket. Det räcker alltså inte med att kunden har betalat för arbetet.  

Har betalning gjorts under 2022 krävs det alltså att arbetet som betalningen avser är utfört, och ansökan om ROT-avdrag inskickad till Skatteverket, senast den 31 januari 2023 för att kunden ska få ROT-avdrag för 2022.

Läs mer om ROT-avdrag hos Skatteverket