Så undviker du asbest | Byggföretagen

Så undviker du asbest

Trots att asbest har varit förbjudet att använda i Sverige sedan 1982 finns det fortfarande kvar i många hus. De byggnader som uppfördes före förbudet har ofta renoveringsbehov. Nu finns ett material för installatörer och andra som jobbar med renoveringar för att upptäcka var asbest finns och vad de behöver göra om de stöter på ämnet.

Publicerad:

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter inom byggsektorn tagit fram materialet. Det består av filmer med diskussionsfrågor och en checklista som kan användas på arbetsplatserna, till exempel vid arbetsmiljöutbildningar eller arbetsplatsträffar. Det kan också användas inom yrkesskolor.

Asbest har värdefulla tekniska egenskaper som hög mekanisk hållfasthet och smidighet och användes därför länge som byggmaterial. Men det är också farligt. Asbestdamm kan leda till bland annat cancer och lungsjukdomar. Det kan ta lång tid innan sjukdomar bryter ut. Att veta hur man ska agera om man befinner sig i en miljö där asbest kan förekomma gör det lättare att undvika att utsättas för det farliga dammet.

Materialet är framtaget av Prevent tillsammans med Byggföretagen, Installatörsföretagen, Byggnads och Elektrikerna. Det är kostnadsfritt och finns på prevent.se/asbest

Checklista om asbest