Skatterna & lagarna som gäller från och med 1 januari 2023 | Byggföretagen

Skatterna & lagarna som gäller från och med 1 januari 2023

Årsskiftet 2022/23 innebär flera nya reformer som berör företagare och anställda inom bygg- och anläggningsbranschen. Här är en kort sammanställning.

Publicerad:

Uppgift om tjänsteställe i arbetsgivardeklarationens individuppgift från 1 januari 2023

Arbetsgivare ska framöver lämna uppgift om den anställdes tjänsteställe i arbetsgivardeklarationens individuppgift. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att bedöma var tjänstestället är och bedömningen görs utifrån ett antal regler i inkomstskattelagen. Uppgifterna ska lämnas från och med redovisningsperioden januari 2023.
Läs mer här: Arbetsgivarguiden och Lämna arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) | Skatteverket

Höjt reseavdrag för resor till och från arbetet

Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil. Dock sker ingen förändring av avdragsrätten för förmånsbilar som drivs med el, där uppgår avdragsrätten även efter årsskiftet till 9,50 kr per mil.
Läs mer här: Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil – Regeringen.se

Höjt avdrag för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil

Även avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil höjs med motsvarande belopp som i reseavdraget, se ovan , det vill säga till 25 respektive 12 kronor per mil. För resor med förmånsbil som drivs med el görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler, där uppgår avdragsrätten även efter årsskiftet till 9,50 kr per mil.
Läs mer här: Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor – Regeringen.se

Förstärkt skattereduktionen för installation av solceller

Inom ramen för det så kallade gröna avdraget höjs skattereduktionen för installation av solceller från 15 till 20 procent från och med 1 januari 2023. Lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022. Läs mer här: Förstärkt skattereduktion för installation av solceller – Regeringen.se

Sänkt skatt på bensin och diesel under tre år

Från och med den 1 januari 2023 sänks energiskatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt med indexeringsregler. Inklusive moms innebär det att priset vid pump sänks med 1 krona per liter.
Läs mer här: Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion – Regeringen.se

Jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år

Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta.
Läs mer här: Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar – Regeringen.se