Sund konkurrens i fokus på lön- och avtalskonferens | Byggföretagen

Sund konkurrens i fokus på lön- och avtalskonferens

På plats var personer som arbetar inom lön och HR på Byggföretagens medlemsföretag i väst. Niklas Skändlagård, lön- och avtalskoordinator, berättar om det viktiga temat.

Publicerad:

Varför fokus sund konkurrens?

– Sund konkurrens är en ödesfråga för branschen. Det är ett av Byggföretagens fokusområden och tillsammans med attraktiva kollektivavtal två centrala delar i arbetet för en sund bygg- och anläggningsbransch. Konferensen var ett utmärkt tillfälle att ihop med våra medlemsföretag arbeta med dessa viktiga frågor.

Vad fick deltagarna med sig från konferensen?

– Framför allt tips och råd hur företag kan arbeta med sund konkurrens och hur man går till väga om man upptäcker oegentligheter på byggarbetsplatsen. Vi fick också ta del av en spännande och lärorik paneldebatt där Byggföretagen tillsammans med Byggnads och Skatteverket diskuterade utmaningarna vi har framför oss.

.