Byggföretagen i samtal med arbetsmarknadsministern | Byggföretagen

Bygg­företagen i samtal med arbetsmarknadsministern

Hallå där! Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, som den 10 januari träffade arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) på Regeringskansliet för att diskutera branschens förutsättningar till kompetensutveckling, rekrytering och mångfald.

Publicerad:

Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, Byggföretagen.
  • Hur var mötet med statsrådet?

Det var ett gott samtal! Byggföretagen lyfte bland annat problematiken med indragna arbetsmarknadsutbildningar inom bygg och anläggning i västra Götaland. Johan Pehrson tyckte beslutet var anmärkningsvärt och reagerade på att Arbetsförmedlingens genomfört försämringen utan samråd med näringslivet.

Vi pratade även om att för få kvinnor ges möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning. Det är en otroligt viktig åtgärd för kvinnors etablering på arbetsmarknaden i allmänhet – och för byggbranschen i synnerhet.

  • Varför är behovet av fler platser på yrkeshögskolan så stort?

Yrkeshögskolan är en väg som fungerar väldigt bra för Byggföretagens medlemsföretag. Våra medlemmar kan vara med och påverkan utbildningarnas innehåll, så att man får medarbetare med exakt den kompetensen som behövs ute i produktionen.

Därför är det beklagligt att regeringen i höstbudgeten drog ner på anslagen till yrkeshögskolan. Detta påverkar verksamheten redan under våren när platserna mellan olika branscher, och olika delar av Sverige, fördelas.  

  • Vad händer framöver?

Branschen kommer att bjuda in statsrådet och hans stab till ett besök på en välfungerande byggutbildning där man arbetar integrerat med yrkes- och språkutbildning.

Rekryteringsbehovet i bygg- och anläggningsbranschen är fortsatt stort. Bara i t ex Mälarregionen behövs 35 000 nya medarbetare i samhällsbyggnadsyrken fram till 2030.