Byggföretagen kommenterar SCB:s byggkostnadsindex | Byggföretagen

Bygg­företagen kommenterar SCB:s byggkostnadsindex

Byggkostnadsindex ökade med 15,6 procent mellan december 2021 och december 2022 enligt ny statistik från SCB. - Kostnadsökningarna påverkar Byggföretagens medlemsföretag. Vi kommer förmodligen se fler varsel och konkurser. Risken finns att 2023 blir ett riktigt uselt år, säger Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig, Byggföretagen.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig, Byggföretagen.

Byggkostnadsindex inkluderar både entreprenörernas och byggherrarnas kostnader.

De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader – enbart räntekostnaderna steg med 138,0 procent. När det kommer till entreprenörsidan steg kostnaderna för transporter, drivmedel och elkraft mest – störst ökning är kostnaden för elkraft som steg med 99,4 procent. I princip alla varuslag utom trävaror har ökat på årsbasis mellan december 2021 och december 2022.

– Det krävs reformer för att upprättahålla en hög och jämn byggtakt i ett sämre konjunkturläge. När det kommer till bostadsbyggande krävs fortsatta regelförenklingar för snabbare byggprocesser och att det skärpta amorteringskravet tas bort för att kunna upprätthålla efterfrågan. Stat, regioner och kommuner har också ett stort ansvar för att våga bygga. Det gäller alltifrån nya skolor och vårdboenden till att rusta väg och järnväg. säger Johan Deremar.