Byggföretagen kommenterar SCB:s byggkostnadsindex | Byggföretagen

Bygg­företagen kommenterar SCB:s byggkostnadsindex

Byggkostnadsindex ökade med 15,6 procent mellan december 2021 och december 2022 enligt ny statistik från SCB. Här berättar Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig, mer om kostnadsläget i bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Vilka kostnadsökningar är störst?

Byggkostnadsindex inkluderar både entreprenörernas och byggherrarnas kostnader.

De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader – enbart räntekostnaderna steg med 138,0 procent. När det kommer till entreprenörsidan steg kostnaderna för transporter, drivmedel och elkraft mest – störst ökning är kostnaden för elkraft som steg med 99,4 procent. Därtill kommer ökade materialkostnader för t ex golvmaterial och armeringsstål på 28,4 respektive 27,2 procent.

I princip alla varuslag utom trävaror har ökat på årsbasis mellan december 2021 och december 2022.

Hur påverkar kostnadsökningarna bygg- och anläggningsbranschen?

Det finns en stor oro bland våra medlemsföretag. Vi kommer förmodligen se fler varsel och konkurser. Risken finns att 2023 blir ett riktigt uselt år.

När Byggföretagen i december gjorde vår nationella byggbarometer om förväntningar på orderläget inför 2023 uppgav hälften att orderingången blir sämre under våren än vad den var under andra halvåret 2022. Det är ett mer pessimistiskt svar än när vi ställda samma fråga under Corona-pandemin.

Vad kan göras för att upprätthålla en hög och jämn byggtakt i ett sämre konjunkturläge?

När det kommer till bostadsbyggande krävs fortsatta regelförenklingar för snabbare byggprocesser och att det skärpta amorteringskravet tas bort för att kunna upprätthålla efterfrågan.

Stat, regioner och kommuner har också ett stort ansvar för att våga bygga i ett sämre konjunkturläge. Det gäller alltifrån nya skolor och vårdboenden till att rusta väg och järnväg.

Läs mer på SCB:s hemsida

Här hittar du senaste Byggbarometern