Byggföretagen samlar A-krimcentren | Byggföretagen

Bygg­företagen samlar A-krimcentren

Torsdagen den 26 januari samlas för första gången företrädare för de sju nyetablerade A-krimcentren för att tillsammans med en rad branschaktörer diskutera mål och innehåll i det fortsatta samverkansarbetet och utformningen av de sju centren. Initiativet till mötet har tagits av Byggföretagen, Byggnads och nio berörda myndigheter.

Publicerad:

Vad är Byggföretagens budskap på mötet?
-Byggföretagen är positiva till initiativet med fysiska A-krimcenter, där myndigheterna kan samordna sitt arbete för sund konkurrens och mot arbetslivskriminalitet. Vi har också förhoppning om att detta nya grepp stärker samverkan och samarbetet med arbetsmarknadens parter. Men de evighetslånga utredningarna kring sekretesslagstiftningen måste parallellt med detta lösas. I annat fall kommer myndigheter sitta under ett och samma tak, men ändå inte kunna dela information med varandra. Myndigheterna måste vässa sitt arbete med kontroll av lagar och regler, men också tillgängliggöra uppgifter som stärker egenkontroll och uppföljning av branschens aktörer, säger Claes Thunblad, ansvarig för sund konkurrens på Byggföretagen.

Vilka fler åtgärder efterlyser Byggföretagen?
-Alla aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn måste både klara av att stänga dörren för oseriösa aktörer och styra affärerna mot de schyssta byggföretagen. Det är ett beställaransvar som måste tas i samband med privata och offentliga upphandlingar och i myndigheternas uppgift att säkra upp att gällande lagar och regler följs, säger Claes Thunblad.

Det var våren 2022 som regeringen fattade beslut om att inrätta sju fysiska A-krimcenter runt om i landet. I dagsläget är ett regionalt A-krimcenter på plats i Göteborg och ytterligare ett i Umeå. Under 2023 ska de återstående fem centren öppnas i Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping och Malmö