Byggföretagens inlägg om byggstölder väcker intresse | Byggföretagen

Bygg­företagens inlägg om byggstölder väcker intresse

Två av tre byggföretag har utsatts för minst ett brott det senaste året. Byggföretagens uppmaning till brottsförebyggande åtgärder var en av förra årets mest lästa debattartiklar på Altinget.se

Publicerad:

Per Kågström, nationell samordnare, Byggföretagen.

– Kriminella roffar åt sig material från våra arbetsplatser. Vad gör brottsligheten och intrycket att polisen är handlingsförlamad med tilliten till samhälle och rättsväsende? De knappa resurser polisen har till sitt förfogande gör att ”vardagsbrott” som till exempel byggstölder inte kan prioriteras. Det är lika frustrerande för polisen som för våra drabbade medlemmar, skriver Per Kågström, nationell samordnare på Byggföretagen.

Därför vill Byggföretagen se:

  • Polisen behöver fler resurser för att uthålligt kunna verka mot stöldligor.
  • Det krävs förbättrad samordning genom Europol för att varaktigt slå undan benen för ligorna.
  • Det behövs mer strategisk bevakning av hamnar och andra utförselvägar för stöldgodset.
  • Tekniska hjälpmedel som kameror, avancerad röntgenutrustning och utrustning som spårar illegala störsändare kan bidra till ökad upptäcktsrisk
  • Åklagare och domstolar behöver bli ännu bättre på att bedöma om enskilda stölder är del av organiserad brottslighet. En särskild åklagare bör tillsättas för att bygga upp kompetens om stöldligornas tillvägagångssätt.

Läs mer på Altingets hemsida