Cementas tillstånd har vunnit laga kraft | Byggföretagen

Cementas tillstånd har vunnit laga kraft

Ingen remissinstans eller sakägare har överklagat domen som mark- och miljödomstolen meddelade den 13 december 2022.

Publicerad:

Cementas verksamhet i Slite.

Detta tryggar cementförsörjningen till bygg- och anläggningsbranschen under tiden det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats.

– Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Cementa arbetar sedan sommaren 2021 parallellt med en ansökan om ett längre täkttillstånd – som ska gälla i omkring 30 år. Denna ansökan planerar Cementa att lämna in under 2023.

Läs mer