Färdplanerna viktiga i ny klimathandlingsplan | Byggföretagen

Färdplanerna viktiga i ny klimathandlingsplan

Regeringens nya klimathandlingsplan kommer bygga på de färdplaner som Fossilfritt Sverige tagit fram tillsammans med näringslivet, varav bygg- och anläggningssektorns är en. Det skriver regeringen i DN Debatt.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, regionchef i väst och nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen. Foto: Emelie Asplund

– Det är glädjande att näringslivet bjuds in till dialog och involveras i utformningen av en ny klimathandlingsplan. Bygg- och anläggningssektorn vill gå före och då är det viktigt att politiken skapar rätt förutsättningar. Den möjligheten finns nu, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Många framsteg har gjorts sedan Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg och anläggningssektorn togs fram 2018, och flera utmaningar har identifierats.

– Vi har sett stora och viktiga framsteg inom bland annat elektrifiering och klimatberäkningar. Framåt behöver vi ambitiösa och långsiktiga krav samt tydliga spelregler.

Under våren kommer färdplansarbetet växlas upp ytterligare.

– Vår färdplan kommer att genomgå en uppgradering där alla aktörer som undertecknat bjuds in till dialog. Både uppmaningar och målsättningar ses över för att stärka förutsättningarna att nå fossilfri konkurrenskraft senast 2045.

Läs debattartikeln i DN.

Läs mer om bygg- och anläggningssektorns färdplan.