Frågor & svar om nya fokusområdet Klimatomställning | Byggföretagen

Frågor & svar om nya fokusområdet Klimatomställning

Byggföretagens förbundsstyrelse har fattat beslut om att lyfta upp Klimatomställning till organisationens femte prioriterade fokusområde - vid sidan av attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet och kompetensförsörjning. Här samlar vi frågor & svar.

Publicerad:

Det är nu omställningen sker!
  • Varför blir Klimatomställning ett eget fokusområde?

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045. 

Byggföretagen menar att Sverige behöver en vassare helhetssyn som på ett bättre sätt än i dag balanserar tillväxt, råvarutillgång och klimatutmaningar för att driva på klimatomställningen.

Att bygga fler bostäder och mer infrastruktur, samtidigt som utsläppen minskar, kräver effektivare och mer förutsebara tillståndsprocesser. 

Därför har Byggföretagens förbundsstyrelse fattat beslut om att lyfta upp Klimatomställning till organisationens femte prioriterade fokusområde – vid sidan av attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet och kompetensförsörjning.

De tidigare ”lungorna” hållbarhet och digitalisering ingår nu som delar av fokusområdet Klimatomställning.

  • Vad betyder visionen om ett hållbart samhällsbyggande i världsklass?

Vår vision om ett hållbart samhällsbyggande i världsklass betyder att Byggföretagen bidrar till ett samhälle där byggnader och infrastruktur är uppförda med så låg påverkan på omgivningen som möjligt.

All produktion och konsumtion påverkar jordens resurser. Hållbarhet som ämnesområde är hur vi kan verka för att leva i takt med jordens resurser och inte utarma dem.

Hållbarhet beskrivs i tre dimensioner: Social, ekonomisk och ekologisk.

  • Vad innebär det att verka för klimatomställning?

Klimatomställning är ett begrepp med målsättningen att minimera den globala uppvärmningen – genom att minska koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären.

Byggföretagen verkar för att Parisavtalets målsättningar ska vara möjliga att uppnå.

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016 och som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 °C.

  • Vilka frågor inom Klimatomställning är viktiga för Byggföretagen?

Prioriterade frågor är bland annat vikten av en pålitlig energi- och råvaruförsörjning.

Ett ökat importberoende av råvaror från länder som varken respekterar mänskliga rättigheter eller uppsatta miljömål för inte Sverige framåt.

  • Vad gör Byggföretagen mer konkret?

Byggföretagen samordnar sedan fem år tillbaka för implementeringen av bygg- och anläggningsbranschens gemensamma färdplan för fossilfri konkurrenskraft. 

Arbetet med färdplanen, Byggföretagens nya taxonominätverk och övrigt klimatanpassningsarbete är delar som är viktiga för arbete inom fokusområdet Klimatomställning.

Riktlinjer för resurs- och avfallshantering, plattformar för återbruk av material, guider för hållbarhetsredovisning och dialoger om grön finansiering är konkreta exempel på hur Byggföretagens medlemsföretag tar steg för steg mot minskade utsläpp.

Tanja Rasmusson

Näringspolitisk chef

Tel: +46 8 698 58 99

tanja.rasmusson@byggforetagen.se

Emma Bonnevier

Klimatpolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 87

emma.bonnevier@byggforetagen.se