Här ger Carina dig koll på EU | Byggföretagen

Här ger Carina dig koll på EU

Inom EU pågår flera större projekt som på sikt kan komma att påverka den svenska byggbranschen. Byggföretagens EU-expert Carina Utterström Mace ger dig en snabb guidning till tre aktuella frågor.

Publicerad:

Carina Utterström Mace, EU-sakkunnig, Byggföretagen.

  1. Strategi ska säkra tillgången på råmaterial. Bakgrunden är att EU i dagsläget är beroende av länder utanför unionen för många viktiga material. Däri ligger också en vilja att effektivisera tillståndsprocesserna. Från Byggföretagens perspektiv ser vi att det finns en tydlig koppling till cementkrisen, och verkar därför att det kommande direktivet ska kunna förhindra en situation där Sverige framöver står utan tillgång på kalksten.
  2. EU har tagit fram direktiv om att införa krav på leverantörskontroller i syfte att bidra till ett hållbart samhälle. Frågan har en koppling till såväl den gröna omställningen som mänskliga rättigheter. Initiativet är vällovligt, men från ett småföretagarperspektiv inte utan risker. Från Byggföretagens sida trycker vi därför på att även mindre företag måste ha möjlighet att uppfylla kraven. Det är också viktigt att kraven står i paritet med riskerna.
  3. Fack- och arbetsgivarorganisationerna inom EU har inlett ett samarbete för att utvärdera möjligheterna att inom Europa koppla ihop olika system motsvarande det svenska ID06-systemet. Syftet är att förbättra och möjliggöra informationsdelning mellan olika länder. Byggföretagen välkomnar initiativet och arbetar tillsammans med parterna för att det ska förverkligas.