Checklistan som ger bättre arbetsmiljö | Byggföretagen

Checklistan som ger bättre arbetsmiljö

Samarbeta från början och minska risken för dålig arbetsmiljö och osund konkurrens. Arbetsmiljöverket har tagit fram en checklista om arbetsmiljöansvar som ger stöd under planeringen och projekteringen, för dig som är byggherre, uppdragstagare, projektör, Bas-P, Bas-U eller entreprenör.

Publicerad:

Patrik Jakobsson, Arbetsmiljörådgivare Byggföretagen.

– I den bästa av världar så samlas all personal några veckor innan byggstart, går igenom checklistan och fördelar ansvaret så att alla vet vad som ska göras. Går man inte igenom alla handlingar, ritningar och identifierar eventuella risker, finns det stor risk för produktionsstopp säger Patrik Jakobsson, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen.

– En vanlig fråga som uppkommer i slutet av ett projekt är: Hur kunde det bli såhär? I dessa fall har man inte förberett sig tillräckligt. Tänker man till innan byggstart och identifierar eventuella risker och utmaningar, så vinner man en hel del tid och pengar, säger Patrik Jakobsson.

Ta del av materialet här.