Sex av tio samhällsbyggnadsutbildningar beviljas inte medel - nu krävs fler platser! | Byggföretagen

Sex av tio samhällsbyggnads­utbildningar beviljas inte medel – nu krävs fler platser!

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har presenterat vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljas medel att starta 2023.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen

– Sverige har stora behov av bygg- och anläggningsinvesteringar i hela landet. Med begränsade resurser väljer MYH att prioritera teknikområden för att underlätta klimatomställningen inom industrin. Tyvärr drabbas platserna inom samhällsbyggnad, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Inom området samhällsbyggnad och byggteknik beviljas 63 av totalt 164 ansökningar medel. Det innebär att MYH säger nej till drygt 60 procent av ansökningarna.

Träffsäker utbildningsform

– Yrkeshögskolan är en träffsäker utbildningsform som är viktig för Byggföretagens medlemsföretag. Med implementeringen av det nya omställningsstudiestödet ser vi ett växande intresse till yrkesväxling. Därför behöver regeringen tillsätta mer medel så att vi kan få till fler utbildningsplatser i hela landet, säger Elin Kebert.

Statistik från SCB visar att nio av tio som läst en yrkeshögskoleutbildning inom samhällsbyggnad och byggteknik gick vidare till anställning. Utbildningarna har också bidragit till bättre jämställdhet och mångfald i branschen.

Totalt beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan 35 000 platser – varav närmare 11 000 med start hösten 2023.