Byggföretagen beviljas miljonbelopp av Myndigheten för yrkeshögskolan | Byggföretagen

Bygg­företagen beviljas miljonbelopp av Myndigheten för yrkeshögskolan

Byggföretagens och Sekos gemensamma ansökan om medel för att utveckla en branschvalideringsmodell för signaltekniker har beviljats med drygt en miljon kronor.

Publicerad:

Underhållet av järnvägen är kraftigt eftersatt.

– Vi får nu möjlighet till en historisk satsning eftersom parterna satsar lika mycket som vi får. Ambitionen är att göra det lättare för fler att utbilda sig och få sina kompetenser validerade, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Signaltekniker är ett bristyrke som arbetar med drift, underhåll, felavhjälpning och byggnation av järnvägens signalsystem.

– Arbetet med kvalifikationerna tas fram i nära samverkan med Byggföretagens medlemsföretag, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, Seko, Järnvägscollege och Trafikverket, säger Elin Kebert.

Läs mer här