Byggföretagen växlar yrkanden med Seko | Byggföretagen

Bygg­företagen växlar yrkanden med Seko

I dag den 15 februari växlar Byggföretagen yrkanden med Seko avseende Väg- och banavtalet.

Publicerad:

Martin Ulfving, samordningsansvarig Väg- och banavtalet, Byggföretagen.

– Kriget, kostnadsökningarna och konjunkturläget skapar osäkerhet. Anläggningsbranschen brukar historiskt sett vara en positiv motvikt under lågkonjunkturer. Den här krisen är läget annorlunda eftersom regeringen har minskat anslagen till infrastrukturinvesteringar för kommande år. Företagen behöver kunna behålla sin konkurrenskraft i en allt mer konkurrensutsatt sektor, säger Martin Ulfving, samordningsansvarig Väg- och banavtalet, Byggföretagen.

Därför yrkar Byggföretagen bland annat på:

  • Att det ska vara möjligt för arbetsgivare att träffa en överenskommelse om arbetstidsförläggning direkt med representant för medarbetarna på arbetsplatsen och/eller del av arbetsplatsen.
  • Att arbetstidsreglerna ändras på så sätt att den ordinarie arbetstiden ska vara i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka, exklusive raster, måndag till och med fredag. Begränsningen om åtta timmar per dag ska tas bort.
  • Att det förtydligas att arbetsgivare har rätt att ensidigt besluta om lönetillägg/ansvarstillägg.
  • Att det införs en branschanpassad anställningsform avseende tidsbegränsade anställningar.
  • Att möjligheten att tillämpa 12 månaders provanställning ska gälla för samtliga lärlingar.

– De kommande åren blir lågkonjunktursår. Nu krävs en ansvarsfull avtalsrörelse från arbetsmarknadens parter, säger Martin UIfving.

Byggföretagen kommer nu att analysera och utvärdera motparternas yrkanden inför nästa förhandlingstillfälle. Väg- och banavtalet löper ut den 31 april.