Fack och arbetsgivare i gemensam satsning för sund konkurrens i byggbranschen | Byggföretagen

Fack och arbetsgivare i gemensam satsning för sund konkurrens i byggbranschen

Nu ansöker Byggföretagen tillsammans med en rad andra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i bygg- och anläggningsbranschen om medel för att förlänga det framgångsrika projektet ”Sund konkurrens och schyssta byggen". De insatser som planeras till 2023 omfattar bland annat utbildningsinsatser, ett nytt hållbarhetsindex för att mäta sunda byggarbetsplatser, samt fortsatt utvecklingsarbete för de arbetslivskriminalitetscenter som just nu öppnas runtom i landet.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Byggföretagen arbetar hårt och långsiktigt för en byggbransch med nolltolerans mot medvetet fusk och brott mot gällande lagar och regler. Vi kan aldrig acceptera att schyssta byggare slås ut av kriminella aktörer. Det är en styrka att arbetsgivare och fack återigen kan kroka arm i denna fråga som är så viktig för hela branschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Sedan 2018 bedrivs ett intensivt arbete från såväl branschens som offentlighetens sida för att tillsammans åstadkomma en sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen. I projektet ”Sund konkurrens och schyssta byggen” finns flera samarbetsytor med myndigheter och övriga berörda aktörer.

Ansökningen om en förlängning av projektet ”Sund konkurrens och schyssta byggen” lämnades in till Arbetsmiljöverket fredagen den 3 februari 2023 och är det sjätte steget i ett långsiktigt förändringsarbete i branschen.

Bakom ansökningen står Byggföretagen tillsammans med Ledarna och Seko och i nära samverkan med Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Unionen och Elektrikerförbundet.

Byggnads som tidigare ingått i projektet har i år valt att inte medverka längre.