Här är de stora arbetsmiljöfrågorna i din region | Byggföretagen

Här är de stora arbetsmiljöfrågorna i din region

Vilka är de vanligaste arbetsmiljöfrågorna just nu? Byggföretagens sex arbetsmiljörådgivare runt om i landet berättar.

Publicerad:

Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i södra Norrland

Vilken är den vanligaste arbetsmiljöfrågan du får just nu?

Jag får många frågor kring skyddsombud. När ska ett skyddsombud utses? Hur gör vi? Vilka utbildningar ska ett skyddsombud gå?

Vad svarar du?  

Ett skyddsombud ska utses om det finns fem eller fler anställda i företaget. Eftersom det är den fackliga organisationen som i första hand utser skyddsombud så bör företaget ta kontakt med Byggnads, Seko eller tjänstemannafacken.

Utbildning – Seko
Utbildning – Byggnads

 

Martin Endunge, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i syd

Vilken är den vanligaste arbetsmiljöfrågan du får just nu?

Det kommer en hel del frågor om roller för arbetsmiljöorganisationen och hur dessa ska framgå i Arbetsmiljöplanen. Vanligt förekommande är att utförare axlar upprättandet såsom det inte funnits en förlaga redan från projektplanering. Om ett projekt ens kan genomföras ur ett arbetsmiljöhänseende ska värderas redan i projektets planeringsstadie. Regelverket kring hur byggarbetsmiljöansvaret delegeras, och vilka krav som måste vara uppfyllda är centralt.

Vad svarar du?

Arbetsmiljöplan upprättas av byggherre/beställare i ett initialskede för entreprenaden. När ansvar för projektering delegeras är det dags även för arbetsmiljöplanen att justeras och anpassas. Då planen utformats för entreprenadens utförande är den alltjämt ett levande dokument som ska anpassas i takt med t ex alla underentreprenörers bidrag, fram till avslut och överlämnande. Den som delegerar måste begripa vad som delegeras, och den som tar emot delegeringen måste förstå vad denne därefter ansvarar för. Arbetsmiljöarbetet skall hållas högst på agendan från allra första planering och genom hela projekten.

Christer Johansson, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i norra Norrland

Vilken är den vanligaste arbetsmiljöfrågan du får just nu?

Vi ska lämna ett anbud på en ombyggnad av en byggnad från 50-60 talet. Vad kan vara viktigt att tänka på när det gäller arbetsmiljön?

Vad svarar du på den?  

Kontrollera hur omfattande asbestinventeringen som ska vara utförd av byggherren är. Om den är bristfällig föreslå en mera omfattande sådan. Diskutera med byggherren de risker som kan uppstå vid upptäckt under byggtiden men även förseningar och svårigheter att riva under pågående projekt.

Patrik Jakobsson, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i Mellansverige

Vilken är den vanligaste arbetsmiljöfrågan du får just nu?

Just nu frågar många om rehab, man har en anställd som varit sjuk/skadad en längre tid och som nu är på gång att bli utförsäkrad från Försäkringskassan.

Vad svarar du?

Att man ska ha haft dokumenterade möten kontinuerligt med den anställde, redan från början av sjukperioden, inte bara efter 100 dagar. Att man som arbetsgivare har ett stort ansvar i det hela tillsammans med den sjuke. Sen att man inte ska titta så mycket på vad det står i läkarintyget utan försöka hitta på någon annan syssla kanske så personen slipper gå hemma.

Ulf Lundström, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i öst.

Vilken är den vanligaste arbetsmiljöfrågan du får just nu?

Hur väljer/utser man skyddsombud i företaget och måste personen vara fackligt ansluten och det är nästan uteslutande hantverkare det gäller och framför allt knutet till Byggnads.

Vad svarar du på den?  

Medarbetarna väljer och den fackliga organisation (Byggnads) utser och att personen måste vara ansluten med hänvisning till kollektivavtalet.

Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i väst

Vilken är den vanligaste arbetsmiljöfrågan du får just nu?
Svårt att välja mellan de olika frågorna men en fråga som är mer frekvent än andra på sista tiden så har det varit en hel del om kemikalier och kemiska substanser och deras hygieniska gränsvärden.

Vad svarar du?
I väst har vi ett ganska stort KMA (Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö) nätverk på runt 150 personer. För att få så företagsanpassade svar som möjligt så har vi börjat gå ut med en del frågor till detta nätverk också förutom att jag svarar på dem. Detta gör att när vi kommer till exempelvis hygieniska gränsvärden så kan vi få ett så exakt svar som möjligt då flera i nätverket har erfarenheter från exempelvis kemiindustrin. Till det här nätverket skickar jag också ut mina rådgivningssvar, när jag ser trender i olika frågor för att arbeta proaktivt och ge mina svar innan de ställer frågorna.

Rådgivning – arbetsmiljö

Vill du som medlemsföretag få rådgivning om er arbetsmiljö från en av våra lokala arbetsmiljörådgivare? Gå till vår rådgivning online eller ring: 010 451 64 80. Kom ihåg att ha ert organisationsnummer redo.