Miljonbelopp till satsning på signaltekniker | Byggföretagen

Miljonbelopp till satsning på signaltekniker

Byggföretagens och Sekos gemensamma ansökan om medel för att utveckla en branschvalideringsmodell för signaltekniker har beviljats med drygt en miljon kronor av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Publicerad:

– Vi får nu möjlighet till en historisk satsning eftersom parterna satsar lika mycket som vi får. Ambitionen är att göra det lättare för fler att utbilda sig och få sina kompetenser validerade, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Signaltekniker är ett bristyrke som arbetar med drift, underhåll, felavhjälpning och byggnation av järnvägens signalsystem.

– Arbetet med kvalifikationerna tas fram i nära samverkan med Byggföretagens medlemsföretag, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, Seko, Järnvägscollege och Trafikverket, säger Elin Kebert.