Ny utbildning ska minska fusket i byggbranschen | Byggföretagen

Ny utbildning ska minska fusket i byggbranschen

Nu lanseras en ny utbildning som ska minska fusket i bygg- och anläggningsbranschen. Utbildningen som heter “Sund konkurrens online” ger deltagarna både kunskap och konkreta tips för att byggprojekten ska bli sunda och säkra.

Publicerad:

– Det har länge saknats en utbildning som konkret och exemplifierat tar sig an frågan om sund konkurrens i byggbranschen. Vår förhoppning är att utbildningen ska bidra till fler framgångsrika, sunda och säkra byggprojekt, säger Claes Thunblad, Byggföretagens nationella samordnare för sund konkurrens.

Utbildningen riktar sig till samtliga aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn. Den är framtagen av experter inom juridik och inom sakområdet sund konkurrens, i samverkan med myndigheter, bygg- och anläggningsbolag, myndigheter, fack och arbetsgivareorganisationer.

– Vi har mängder av lagar, regler och bestämmelser som man som beställare eller byggföretag måste ha koll på. Genom åren har vi på Byggföretagen tagit fram en hel del material som ökar kunskapen och kompetensen hos alla som vill se en byggbransch fri från fusk. Den här utbildningen skapar en möjlighet för alla schyssta byggare att ta till sig det viktigaste på ett pedagogiskt och enkelt sätt, säger Claes Thunblad.

Utbildningen ”Sund konkurrens online” beställs via Byggbranschens utbildningscenter (BUC). Godkänd utbildning registreras på det personliga ID06-kortet för de som har ett sådant. Byggföretagens medlemmar kan gå utbildningen utan kostnad.

Mer om utbildningen

Utbildningens innehåll är indelat i åtta olika moduler med efterföljande frågor:

•    Sund konkurrens – bakgrundsbeskrivning
•    Råd och tips innan du tecknar ett avtal
•    Aktiv uppföljning under avtalsperioden
•    Systematisk kontroll för sund konkurrens
•    Anlita utländska företag och utländsk arbetskraft
•    Personalliggare
•    Affärsetik
•    Så jobbar du för sund konkurrens i din vardag

Läs mer om utbildningen här