”Riksbankens åtstramningar riskerar att knäcka efterfrågan” | Byggföretagen

”Riksbankens åtstramningar riskerar att knäcka efterfrågan”

Hur djup är lågkonjunkturen? Vilka finans- och penningpolitiska verktyg är användbara? Vad händer inom bygg? Vår chefekonom Fredrik Isaksson svarar med jämna mellanrum under hela 2023 på aktuella frågor kopplade till det ekonomiska läget.

Publicerad:

Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.
  • SCB:s preliminära siffror för det fjärde kvartalet visar att BNP krympte med 0,6 procent. Hur bistert är det ekonomiska läget inför 2023?

Läget är klart bistert. Såväl hushåll som företag och offentlig verksamhet pressas hårt av stigande kostnader och pressade marginaler.

  • Har Sverige en ”stagflation” och vilka finans- och penningpolitiska verktyg är i så fall användbara för att vända konjunkturen?

Vi har åtminstone mycket hög inflation samtidigt som vi går in i en rejäl lågkonjunktur. Sen beror prisuppgångarna i hög grad på faktorer som vi inte kan påverka inom landet. Det betyder att den åtstramning av penningpolitiken som Riksbanken nu genomdriver riskerar att knäcka efterfrågan i ekonomin utan att åstadkomma den prisstabilisering som eftersträvas.

Samtidigt är de offentliga finanserna i gott skick vilket betyder att det finns betydligt bättre möjligheter för regeringen att stötta utvecklingen med aktiv finanspolitik jämfört med hur det såg ut vid den senaste riktigt allvarliga ekonomiska krisen i början av 1990-talet.     

  • När kommer Byggföretagens nästa konjunkturprognos över bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar?

Vi räknar med att ha en uppdaterad prognos med en utblick till och med 2024 färdig i början av april. Det blir ett påskägg innehållande såväl bostads- som lokal- och anläggningsinvesteringar.

Här kan du lyssna på Fredrik Isaksson i SR:s ekonomiekot.