”Sekretessen mellan myndigheter måste minska” | Byggföretagen

”Sekretessen mellan myndigheter måste minska”

Vi kan aldrig acceptera att schyssta byggare slås ut av kriminella aktörer. Därför krävs att alla beställare tar ett ökat ansvar, att regeringen lättar på sekretessen mellan myndigheter och tillgängliggör de myndighetsuppgifter som krävs för stärkt kontroll och uppföljning. Det var budskapet från Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd i samband med att den myndighetsgemensamma konferensen med fokus på arbetslivskriminalitet inleddes i Göteborg på tisdagen.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– På Byggföretagen har vi nolltolerans mot medvetet fusk. Det är något vi arbetat hårt med de senaste åren, både enskilt och tillsammans med facken. Men ett stort ansvar vilar även på beställare, myndigheter, riksdag och regering, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd, som också är en av ledamöterna i regeringens nationella delegation mot arbetslivskriminalitet.

Byggföretagen är positiva till att det nu inrättas fysiska center mot Arbetslivskriminalitet, där myndigheterna kan samordna sitt arbete för sund konkurrens. Men, betonade Catharina Elmsäter-Svärd, det krävs ytterligare åtgärder.

– Sekretessen mellan myndigheter måste minska. I annat fall kommer myndigheter sitta under ett och samma tak, men ändå inte kunna dela information med varandra. Myndigheterna måste också göra den offentliga informationen digitalt tillgänglig. Myndighetsuppgifterna måste integreras med ID06-systemet som byggbranschen skapat för kontroll av individer och av företag, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Det var våren 2022 som regeringen fattade beslut om att inrätta sju fysiska center mot Arbetslivskriminalitet runt om i landet. I dagsläget är ett regionalt center på plats i Göteborg och ytterligare ett i Umeå. Under 2023 ska de återstående fem centren öppnas i Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping och Malmö

Det här gör Byggföretagen för att komma till rätta med arbetslivskriminaliteten i byggbranschen:

  • Samlar aktörer i bygg- och anläggningsbranschen kring en gemensam agenda, gemensam vision och spelregler för Sund konkurrens.
  • Bedriver ett aktivt lokalt och regionalt arbete för sund över hela landet. Utbildar, vägleder och samordnar aktörer i och kring sektorn i arbetet för sund konkurrens.
  • Genomför det nationella projektet Sunda byggen. Tillsammans med byggsektorns parter testar och utvärderar vi kriterier och uppföljningsverktyg för en sund byggbransch.
  • Arbetar intensivt med flera aktörer i branschen för att utveckla digitala systemstöd som underlättar arbetet med sund konkurrens. Det handlar bland annat om indexverktyg & API-kopplingar och system för att kontrollera underentreprenörer. Digitalt tillgänglig myndighetsinformation är en viktig del i detta arbete.
  • Genomför arbetsplatskontroller i samverkan med medlemsföretagen. Syftet är bland annat att identifiera och åtgärda eventuella brister, samt att skapa faktaunderlag för hållbarhetsindex.
  • Deltar aktivt i myndighetssamverkan och i uppbyggandet av regionala A-krimcenter. Deltar aktivt i bankinitiativet för hållbara lån.