”Troligt med fler och större höjningar av styrräntan” | Byggföretagen

”Troligt med fler och större höjningar av styrräntan”

Hur djup är lågkonjunkturen? Vilka finans- och penningpolitiska verktyg är användbara? Vad händer inom bygg? Vår chefekonom Fredrik Isaksson svarar med jämna mellanrum under hela 2023 på aktuella frågor kopplade till det ekonomiska läget.

Publicerad:

Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.
  • Inflationen i januari sjönk till 11,7 procent enligt SCB. Det kan jämföras med 12,3 procent månaden före. Har inflationen toppat nu?

Nej, det är tyvärr för tidigt att säga att vi passerat toppen. KPI-inflationen sjönk – men det förklarades främst av fallande elpriser. Den underliggande inflationen ökade något.

  • Hur påverkar den fortsatt höga inflationen räntorna framöver

I och med att den breda underliggande inflationen med exempelvis priser på tjänster ökade är det troligt att Riksbanken går fram med fler och större höjningar av styrräntan än tidigare aviserat.

  • Hur ser du på löneutvecklingen inom bygg- och anläggning inför avtalsrörelsen?

Den följer i stort det förväntade utifrån avtalet och jag utgår från att byggsektorn även i kommande avtalsrörelse kommer hålla sig till märket och följa industrin.

Det har varit en framgångsrik modell för både arbetsgivare och arbetstagare under flera decennier – visst ställs den på hårdare prov nu när inflationen är högre än på länge men jag tror ändå den pallar trycket. Det skulle annars kunna leda till stora problem för många företag som pressas hårt av stigande priser på såväl drivmedel som olika material.  

Fredrik Isaksson medverkar 22/2 på Medlingsinstitutets konferens om avtalsrörelsen och lönebildningen.

Läs mer