Byggföretagen i nytt näringslivsråd för krisberedskap | Byggföretagen

Bygg­företagen i nytt näringslivsråd för krisberedskap

Nu bjuder regeringen in Byggföretagen att ingå i ett nytt tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Näringslivsrådet ska verka för ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning i frågor som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Byggbranschen har historiskt alltid varit en beredskapsbransch. Att bygga och underhålla infrastruktur för transporter vid mobilisering, liksom för vatten och el är livsavgörande i kris, katastrof och krig. Det är naturligt och nödvändigt att vi nu tar plats i regeringens näringslivsråd. Våra företag är redo att rusta och bygga oavsett vilken situation Sverige och omvärlden befinner sig i, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Näringslivsrådet leds av Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern. Även Försvarsmaktens överbefälhavare samt generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ingår i rådet.

Utöver Byggföretagen har även följande organisationer bjudits in till Näringslivsrådet.

 • Almega
 • Energiföretagen
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Lif – de forskande läkemedelsföretagen
 • LO – Landsorganisationen i Sverige
 • SACO – Sveriges akademikers centralorganisation
 • SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen
 • Svenska Bankföreningen
 • Svensk Handel
 • Svenskt Näringsliv
 • Transportföretagen
 • TCO – Tjänstemännens centralorganisation
 • Teknikföretagen

Regeringens pressmeddelande om Näringslivsrådet