Byggföretagen välkomnar att avtalslängd och ny lönenivå nu är på plats för byggsektorn | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar att avtalslängd och ny lönenivå nu är på plats för bygg­sektorn

Idag har nya avtal tecknats inom industrin. Därmed är märket satt i avtalsrörelsen. Avtalen omfattar två år och en total kostnadsram om 7,4 procent fördelat med 4,1 på år ett och 3,3 på år två.

Publicerad:

Mats Åkerlind, förhandlingschef Byggföretagen

-Det är bra att industrin nu kommit överens om ett tvåårigt avtal och en lönenivå som gäller även för övriga sektorer på arbetsmarknaden. Byggsektorn behöver långsiktiga spelregler för att stärka konkurrenskraften och trygga jobben. Med avtalslängd och lönenivå på plats kan byggsektorns avtalsförhandlingar nu gå in i en ny fas, säger Mats Åkerlind, Byggföretagens förhandlingschef. 

Byggföretagen förhandlar just nu tre olika kollektivavtal – Tjänstemannaavtalet, Byggavtalet samt Väg- och banavtalet. Det förstnämnda löper ut den 31 mars, medan de två senare löper ut 30 april.