Ledarskap avgörande i klimatomställningen | Byggföretagen

Ledarskap avgörande i klimatomställningen

Bygg- och anläggningsbranschen har redan idag den teknik och material som krävs för att bygga med halverad klimatpåverkan. ”Ledarskapet är en av nycklarna för att lyckas” säger Byggföretagens Anna Lönn Lundbäck.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck är regionchef i väst och nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Klimatledarskap var temat på seminariet som nyligen arrangerades av Center för management i byggsektorn och Byggföretagen i väst. Samhällets utsläpp behöver minska, och det snabbt. I bygg- och anläggningsbranschen, som står för en stor del av landets klimatpåverkan, finns gott om goda exempel – men alltför många är pilotprojekt. Fler måste ta del av och använda nya innovationer och arbetssätt. För verklig framgång och förändring krävs därför rätt ledarskap.

– Det innovativa måste bli det nya normala. Vi behöver få till bredare spridning och detta ställer krav på ett modigt, uthålligt och tillåtande ledarskap, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef i väst och nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Det handlar om politiskt ledarskap såväl som ledarskapet i ett företag eller en organisation. Politiken behöver visa vägen genom långsiktiga och ambitiösa spelregler och i företagen krävs inte bara gott chefskap utan också personer som tar ansvar, hjälper och visar på alternativa vägval.

– Framför allt behöver det offentliga, såsom kommuner och myndigheter, gå före genom att i sina upphandlingar ställa krav, följa upp och skapa incitament som styr mot minskad klimatpåverkan.

Vill du lära dig mer om klimatledarskap?
Ta del av seminariet i efterhand.