Positivt trendbrott för arbetslivskriminalitet i byggbranschen | Byggföretagen

Positivt trendbrott för arbetslivskriminalitet i byggbranschen

Under 2022 har 291 tips på arbetslivskriminalitet inkommit till Fair Play Bygg. 184 ärenden har överlämnats till myndigheter för vidare utredning. Jämfört med föregående år har antalet tips minskat med 33% och antalet överlämnade ärenden med 26%. Det betyder att antalet tips och anmälningar nu är tillbaka på 2018 års nivå.

Publicerad:

– Det är glädjande att vi nu ser ett trendbrott för antalet anmälningar till Fair Play bygg. Byggföretagen arbetar för en byggbransch med nolltolerans mot medvetet fusk och brott mot gällande lagar och regler. Vi kan aldrig acceptera att människor far illa eller schyssta byggare slås ut av kriminella aktörer. Vår förhoppning är att detta är ett första steg och tecken på att vårt arbete mot arbetslivskriminalitet nu börjar synas i statistiken, säger Kristin Andersson, vd på Stockholms Byggmästareförening och regionchef på Byggföretagen.

Fair Play Bygg är Stockholms Byggmästareförenings och Byggnads Stockholm-Gotlands gemensamma initiativ mot arbetslivskriminalitet i byggbranschen som startades 2016.