Räntehöjningar driver på rekordhög byggkostnadstakt | Byggföretagen

Räntehöjningar driver på rekordhög byggkostnadstakt

Kostnaderna inom byggbranschen fortsätter att stiga enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Framför allt är det byggherrens kostnader som ökar med 47,8 procent i årstakt. Entreprenörers kostnader ökade med 10,1 procent.

– Byggkostnaderna fortsätter att öka i en takt de inte gjort på närmare 50 år. Tidigare var det byggmaterialen som var den stora kostnadspådrivaren. Nu har detta växlat över till byggherrekostnaderna – vilket innebär att det främst är räntehöjningarna som gör att den rekordhöga byggkostnadstakten bibehålls, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Enligt SCB är nuvarande kostnadsökning den största ökningen i årstakt sedan 1974.

– Det är ett bistert läge i bygg- och anläggningsbranschen, säger Johan Deremar.

Här kan du läsa mer på SCB:s hemsida