Så kartlägger du ditt företags klimatutsläpp | Byggföretagen

Så kartlägger du ditt företags klimatutsläpp

Anmäl dig till Byggföretagens webbinarieserie om klimatutsläpp och få grunderna i hur du kartlägger ditt företags klimatpåverkan. I andra delen ingår även en presentation av den nya versionen av Byggföretagens egenutvecklade klimatkartläggningsverktyg.

Publicerad:

Att kartlägga utsläpp är en viktig del för att kunna prioritera sina insatser. Genom att förbättra Byggföretagens egenutvecklade klimatkartläggningsverktyg stöttar vi våra medlemmars omställningsresa. I webbinarieserien ”Så kartlägger du ditt företags klimatutsläpp” berättar vi mer om klimatkartläggning och hur man identifierar relevanta klimatposter.

Färdplan och stöttning för klimatomställning

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Med ett stort avtryck följer också ett stort ansvar och stor möjlighet att reducera utsläppen. Byggföretagen samordnar bygg- och anläggningsbranschens gemensamma färdplan för fossilfri konkurrenskraft sedan fem år tillbaka. Genom fokusområdet klimatomställning kraftsamlar vi nu ytterligare för att ännu bättre kunna stötta våra medlemmars klimatarbete.

Ett första viktigt steg i att minska ett företags utsläpp är att kartlägga dem. Det bygger förståelse och kunskap, samtidigt som det ger förutsättningar att identifiera var utsläppen kan minska och sätta effektiva mål.

Uppdaterat klimatberätkningsverktyg

Under 2021 tog Byggföretagen fram ett egenutvecklat verktyg för att kartlägga ett företags alla klimatutsläpp. Nu har vi, med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet uppdaterat och förbättrat verktyget. I samband med uppdateringen bjuder vi under april in till två webbinarier på temat. Det första ger en bra grundförståelse och det andra är en demonstration av verktyget. Utöver det finns möjlighet för företag att under maj månad få kostnadsfri coachning i användandet av verktyget (mer info om detta kommer på seminarierna).

Anmälan till webbinarieserien Så kartlägger du ditt företags klimatutsläpp:

Del 1: Grunderna i klimatkartläggning

Del 2: Genomgång av Byggföretagens klimatkartläggningsverktyg