Byggföretagen välkomnar produktivitetskommission | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar produktivitetskommission

Regeringen tillsätter en så kallad produktivitetskommission som ska arbeta fram reformer i syfte att öka tillväxten.

Publicerad:

Byggföretagen välkomnar regeringens initiativ men invänder mot finansminister Elisabeth Svantesson (M) beskrivning av bygg- och anläggningsbranschen som en bransch med låg produktivitet och bristande konkurrens.

– Det är inte bristen på konkurrens som ligger bakom det minskade bostadsbyggandet utan låg efterfrågan, regelkrångel, kommunala särkrav och långa ledtider för tillstånd, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Produktivitetskommissionen leds av den tidigare statssekreteraren Hans Lindblad och ska lämna sitt slutbetänkande i oktober 2025.

Här kan du läsa Byggföretagens näringspolitiska reformagenda.