Byggföretagens miljödiplomering förnyad | Byggföretagen

Bygg­företagens miljödiplomering förnyad

Byggföretagens vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, med netto noll utsläpp senast 2045. Som ett led i detta arbete har Byggföretagen återigen miljödiplomerats enligt standarden Svensk Miljöbas.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, regionchef i väst och nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen. Foto: Emelie Asplund

Varje år genomförs en revision av arbetet, där vårt arbete granskas. Nu har årets revision genomförts och Byggföretagen är godkända.

– Det känns väldigt fint att vi gått i mål med arbetet att förnya vår miljödiplomering. Extra roligt är att vi nu allt tydligare kan beskriva den externa medlemsnytta vi gör på området. Samtidigt arbetar vi för att minska vår egen negativa miljöpåverkan genom kloka val av exempelvis resor, lokaler och inköp. Vi kommer att fortsätta att följa upp våra resultat och genomföra ständiga förbättringar för att även framöver flytta fram våra positioner, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Miljödiplomeringen innebär att ett miljöledningssystem införts som ett verktyg för att systematisera och effektivisera miljöarbetet.

Det här innebär miljödiplomeringen

  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
  • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
  • Genomfört konkreta miljöförbättringar
  • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet
  • En dokumenterad rutin för avvikelsehantering
  • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete