”Kalldusch för järnvägskapaciteten i Sydsverige” | Byggföretagen

”Kalldusch för järnvägskapaciteten i Sydsverige”

Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer förändra järnvägens förutsättningar i grunden. Men det innebär också att järnvägsnätet i Sydsverige blir än mer överbelastat om inte kapaciteten ökar. Det skriver Byggföretagen i Syd i en debattartikel i b la Barometern inför infrastrukturkonferensen i Hässleholm den 21 april.

Publicerad:

”Behovet av ökad kapacitet på järnvägen går inte att trolla bort. Vår bedömning är att Sydsverige i dag står inför två olika framtidsscenarion: Att få politiken på riksnivå att prioritera järnvägen – eller tvingas leva med försenade eller inställda tåg och att den gröna omställningen med varutransporter från väg till järnväg uteblir”, skriver företrädare för Byggföretagen i Syd

Byggföretagen i Syd menar att Tidöpartiernas beslut att avbryta planeringen av nya stambanor är en kalldusch för järnvägskapaciteten i Sydsverige och påminner om att utgångspunkterna för Sverigeförhandlingen ligger kvar:

  • Sydsverige behöver matcha kapacitetsökningen som uppstår av Fehmarn Bält-förbindelsen.
  • Storleken på den lokala arbetsmarknaden uppvisar ett starkt samband med regionens tillväxt – en större arbetsmarknadsregion har större tillväxt än en liten.
  • Tänkta stationsstäder och närliggande kommuner har långtgående planer för att komma till rätta med bostadsunderskottet.

Här kan du läsa hela debattartikeln:

”Behovet av ökad kapacitet på järnvägen går inte att trolla bort” (barometern.se)