RAPPORT: Stor andel av bostadsbyggandet fördröjs i onödan | Byggföretagen

RAPPORT: Stor andel av bostadsbyggandet fördröjs i onödan

Nästan varannan bostad som ska byggas överklagas. - Tid är pengar och pengar har blivit dyra, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Den genomsnittliga tiden för domstolarnas prövning av detaljplaner är nu över 8 månader. Men i enskilda fall kan domstolarnas hantering ta flera år när ledtider i olika instanser räknas samman. Det visar en ny rapport framtagen på initiativ av b la Byggföretagen.

– Statens krav på utredningar och underlag har ökat kraftigt under senare år. En allt mer komplicerad planprocess följer med i efterföljande domstolsprövning och förlänger överklagandeprocessen ytterligare, säger Anna Broman.

Överklaganden innebär i de flesta fall bara en onödig fördröjning.

Hela 80 procent av ledtiderna hos mark- och miljödomstolarna går till överklagandemål som inte leder till någon förändring av detaljplaner. Beräkningar visar också att de långa ledtiderna gör att en genomsnittlig bostadsrätt i Stockholm blir 55 000 kronor dyrare – och att omkring 4 000 hushåll per år inte kan flytta till en mer passande bostad.

– Nuvarande överklagandeprocess för med sig stora kostnader. Tiden det tar blir dessutom ännu dyrare när räntorna stiger. Sveriges grannländer har agerat för att överklaganden ska bli ett mindre problem – nu måste våra politiker göra detsamma, säger Anna Broman.

Rapporten ”Överklagande av detaljplaner – omfattning, effekter och orsaker” har tagits fram av Evidens på uppdrag av Byggföretagen, Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.