Så fungerar krigsplacering | Byggföretagen

Så fungerar krigsplacering

Byggbranschen har historiskt alltid varit en beredskapsbransch. Att bygga och underhålla infrastruktur för transporter vid mobilisering, liksom för vatten och el är livsavgörande i kris, katastrof och krig. Byggföretagen får därför idag återkommande frågor från medlemsföretag om krigsorganisering och krigsplacering.

Publicerad:

För att tydliggöra vad krigsplacering innebär hittar du här en översiktlig sammanfattning.

 1. När det i allmänna ordalag talas om ”krigsplacering” inom privata företag avses allmän tjänsteplikt. Allmän tjänsteplikt är inte ett instrument som lagstiftarna har bedömt kan förberedas i fredstid. Det råder först efter att regeringen fattat beslut om höjd beredskap och därefter aktiverat allmän tjänsteplikt. Vilken verksamhet som kommer beröras genom att den bedöms vara av särskild vikt för totalförsvaret är således kopplat till den situation som råder vid ett givet tillfälle.
 2. Om ett företag bedömer att ens verksamhet troligen kommer bli föremål för ett beslut om allmän tjänsteplikt föreligger dock inget hinder för vidta planeringsåtgärder. Tillverkar man tex. ammunition eller är man en större elproducent är det sannolikt att den verksamheten kommer utgöra verksamhet som är av särskild vikt för totalförsvaret. Många gånger ligger det dessutom i företagets eget intresse, oaktat bedömning om allmän tjänsteplikt, att planera för sämre tider.
 3. Processen för krigsplacering beskrivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på följande sätt:
  • Kommunicera med de fackliga organisationerna och era medarbetare.
  • Gör disponibilitetskontroll.
  • Samråd med annan aktör om var en viss person ska vara krigsplacerad.
  • Fatta beslut om krigsplacering av personalen.
  • Meddela Totalförsvarets plikt- och prövningsverk som registrerar krigsplaceringen.
  • Meddela varje person skriftligen om beslutet och dess innebörd.
  • Genomför årlig översyn.
  • Utbilda och öva krigsplacerade.

Läs mer
MSB:s skrift om krigsplacering ”Rätt person på rätt plats” (se mer om krigsplacering på sid 35)
Svenskt Näringslivs Information om krigsorganisering och krigsplacering för privata företag
MSB:s samlade information om beredskap för företag