Så utvecklas byggmarknaden – region för region | Byggföretagen

Så utvecklas byggmarknaden – region för region

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med 14 procent under 2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. Men skillnaderna mellan olika delar av landet är stora. – Konjunkturen är stark i Norrbotten och svag i Stockholm, säger Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

Publicerad:

Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen

– Räntehöjningarna sänker nyproduktionen av bostäder. Därför drabbas storstadsregionerna hårdast, säger Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

Starkast under 2023 är byggmarknaden i Norrbotten där investeringarna ökar 5 procent. I Stockholm är läget betydligt sämre och investeringarna minskar med 18 procent. Motsvarande siffra för Skåne -16 procent och för Västra Götaland -13 procent.

– Dels har norra Sverige inte en lika stor nedgång i bostadsbyggandet, dels håller regionens stora industrisatsningar uppe investeringsnivåerna i Norrbotten, säger Emil Flodin.

De totala bygginvesteringarna 2023 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 523 miljarder kronor.