Arbetsmiljökonferensen 2023 – Förutsättningar för bra ledarskap | Byggföretagen

Arbetsmiljökonferensen 2023 – Förutsättningar för bra ledarskap

Den 5 oktober hålls Byggföretagens årliga arbetsmiljökonferens, som i år fokuserar på förutsättningar för bra ledarskap. Ledare har ett stort inflytande över arbetsmiljön, vilka förutsättningar behövs för att vara en bra ledare?

Publicerad:

Varför är ledarskap så viktigt för säkerheten?

– Ledarskapet är fundamentet för säkra arbetsplatser, ett välfungerande ledarskap är avgörande för att skapa god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser. Attityder, värderingar, beteenden och målsättningar formas och påverkas av ledarskapet säger Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen i södra Norrland.

Hur arbetar man med förutsättningar för ledarskap?

– Ledarens förmåga att leda en verksamhet hänger inte så mycket på dess personliga egenskaper som man kanske kan tro, ofta handlar det mer om hur organisationen ser ut säger Hanna Magnusson.

Förutsättningar för ett välfungerande ledarskap:

  • Skapa forum för dialog där medarbetare och chefer kan diskutera målsättningen för verksamheten, och de resurser de har för att nå målen.
  • Flytta fokus från chefen som individ till organisationen och de förutsättningar som cheferna arbetar under.
  • Ge mer stöd till chefer i arbetet med ekonomi, personal- och verksamhetsfrågor.
  • Se till att cheferna har ansvar för ett rimligt antal medarbetare
  • Det är också viktigt att komma ihåg att alla har ett ansvar, såväl ledning som medarbetare.

Se dagens program och anmäl dig här.