Avtal klart mellan Byggföretagen och Byggnads | Byggföretagen

Avtal klart mellan Bygg­företagen och Byggnads

Byggföretagen och Byggnads är överens om ett nytt tvåårigt Byggavtal. Överenskommelsen innebär löneökningar på 7,4 procent. - Avtalet följer märket. Det är glädjande att även bygg- och anläggningsbranschen tar ansvar i ett bistert konjunkturläge. Förhandlingarna har skett i god anda, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Publicerad:

Parterna är också överens om en utökad tidskorridor som möjliggör att förlägga arbetstiden 40 timmar per vecka mellan kl 06.00-18.00 måndag till och med fredag.

– Byggbranschen har liksom många andra branscher svårt att hitta nya medarbetare. Flexiblare arbetstider gör ett arbete i bygg- och anläggningsbranschen lättare att kombinera med familjeliv, säger Mats Åkerlind.

Överenskommelsen mellan Byggföretagen och Byggnads innehåller även progressiva åtgärder för att motverka arbetslivskriminalitet. Parterna har enats om att etablera Svensk Byggkontroll som genom aktiva åtgärder av Byggnads och Byggföretagen ska stävja kriminalitet i byggsektorn.

– Byggföretagen har hela tiden varit beredda att diskutera åtgärder för att skapa en sund konkurrens. Snedvriden konkurrens till följd av brottslig verksamhet drabbar hederliga företagare som följer lagar och regelverk, säger Mats Åkerlind.

Vid begäran av Byggnads region ska granskat företag inom tre veckor översända begärda dokument. Medlemsföretag i Byggföretagen kan i stället välja att visa dokumenten på Byggföretagens lokalkontor inom samma tidsperiod. Finansiering ska ske genom att det införs en tillsynsavgift för hängavtalsbundna företag som kommer att anslås på Byggnads hemsida.

Byggavtalet omfattar drygt 64 000 anställda inom bygg- och anläggningsbranschen hos Byggföretagens medlemsföretag.

Mer information följer.