Byggavtalet i korthet - frågor & svar | Byggföretagen

Byggavtalet i korthet – frågor & svar

Här kan du läsa om några av de viktigaste punkterna i nya Byggavtalet.

Publicerad:

Hur långt är avtalet?

 • Byggavtalet mellan Byggföretagen och Byggnads är ett tvåårigt avtal

Vilka löner och ersättningar gäller?

 • Löneökningar enligt märket på 7,4 procent.
 • Inflytande över individuella lönetillägg.
 • Höjd reseersättning till 25 kr/mil för alla som har minst 2 km till jobbet.
 • Höjd pensionsavsättning.
 • Ny och uppdaterad ackordslista.

Vilka åtgärder införs för sund konkurrens?

 • Parterna har enats om att etablera Svensk Byggkontroll som genom aktiva åtgärder ska stävja kriminalitet i byggsektorn.
 • Arbetsgrupp för samordningsnummer med syfte att säkerställa obligatorisk skatteregistrering av utländsk arbetskraft, liknande system som finns i Finland.
 • Säkerställt rätten till traktamente för utländsk arbetskraft.

Vilka åtgärder införs för ökad jämställdhet i bygg- och anläggningsbranschen?

 • Flexiblare arbetstid som möjliggör att förlägga arbetstiden 40 timmar per vecka mellan kl 06.00-18.00 måndag till och med fredag.
 • Föräldralediga kan spara sin arbetstidsförkortning längre.
 • Under en femårsperiod ska samtliga personalutrymmen med dusch erbjuda låsmöjlighet.