Definitioner och nyckeltal rörande statistik för bygg- och rivningsavfall på remiss | Byggföretagen

Definitioner och nyckeltal rörande statistik för bygg- och rivningsavfall på remiss

Nu är det öppet för intressenter att lämna synpunkter på remiss angående definitioner och nyckeltal rörande statistik för bygg- och rivningsavfall.

Publicerad:

Statistikfrågor kopplade till bygg- och rivningsavfall är komplexa.

Byggföretagen har med hjälp av sina medlemsföretag och Tyréns under ett års tid arbetat intensivt med att ta fram definitioner och nyckeltal rörande statistik för bygg- och rivningsavfall från byggprojekt för byggnader. Nu finns förslag till definitioner och nyckeltal som skickas på bred remiss.

– Syftet är att försöka skapa gemensamma riktlinjer inom branschen när det gäller avfallsstatistik. Efter remissrunda och uppdatering, kommer förslaget att publiceras som bilagor i Resurs- och avfallsriktlinjerna vid byggande och rivning, berättar Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

Digitalt remissmöte

Måndag den 22 maj kl. 12.30–14.30 finns det möjlighet att delta i ett digitalt remissmöte.

– Under remissmötet går igenom hur vi har tänkt, och har mycket utrymme för frågor, berättar Åsa Lindell.

Sista dag för att lämna synpunkter är den 7 juni 2023. Anmälan till det digitala mötet den 22 maj görs till asa.lindell@byggforetagen.se

Här hittar du underlag och mall för synpunkter: