Efter Byggföretagens larm - regeringen bjuder in till krissamtal | Byggföretagen

Efter Bygg­företagens larm – regeringen bjuder in till krissamtal

Efter Byggföretagens krav på en kriskommission agerar nu regeringen och bjuder in till samtal.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

-Vi välkomnar att regeringen hörsammar branschens oro för den kraftiga nedgången i den byggkris vi befinner oss. Men det får inte stanna vid ett möte. Det branschen delger ministern måste också omsättas i konkreta åtgärder på kort sikt för att förhindra att krisen blir allt för djup. Vi behöver också strukturreformer som kortar ledtider och skapar förutsättningar för finansiering av byggandet så att vi får en långsiktigt hög och jämn byggtakt, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Förra veckan visade siffror från SCB att byggandet nu är på den lägsta nivån på tio år. Under det första kvartalet rasade byggandet med 50 procent jämfört med samma period i fjol.

– Vi befinner oss i den värsta krisen sedan 1990-talet. Bostadsbyggandet kommer mer än halveras på två år, kommenterade Anna Broman och efterlyste en kriskommission.

Samtalet äger rum den 13 juni och leds av bostadsministern.