Hur undviker vi otydliga krav i offentlig upphandling? | Byggföretagen

Hur undviker vi otydliga krav i offentlig upphandling?

Förra året undersökte Byggföretagen hur medlemsföretagen upplever offentlig upphandling. En utmaning som lyftes fram var att kraven på det som upphandlas kan vara otydliga.

Publicerad:

Varför är det viktigt för entreprenörerna att få bort otydlig kravställning?

– Entreprenörerna får lägga ned stora resurser på att tolka otydliga förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlagen måste vara transparanta och kalkylerbara så att alla kan räkna på anbuden med tydliga förutsättningar, annars blir det en gissningslek där den som vågar ta mest risk vinner. Det är inte hållbart säger Aneta Matsson, distriktschef Skanska, ordförande i LOU-utskottet.

Vilka problem leder otydliga krav i förfrågningsunderlagen till för beställarna?

– Alla otydligheter leder till ökade riskpåslag som beställarna i slutändan får betala för. Det leder också till många onödiga diskussioner och att man inte får tillräckligt effektiv produktionsframdrift. Det blir kostnadsdrivande och gynnar inte ett gott samarbete. Med bättre förfrågningsunderlag skulle vi kunna hålla nere byggherrekostnaderna vilket behövs i dessa tider med stigande priser säger Aneta. 


Vill du lära dig mer?

Den 12 maj bjuder LOU-utskottet på Stockholms Byggmästareförening in Byggföretagens medlemmar och offentliga beställare till ett webbinarium med särskilt fokus på vad entreprenörer kan göra för att undvika otydliga krav. Läs mer och anmäl dig här.