Mer än var tredje ung vuxen oroar sig över framtida boende | Byggföretagen

Mer än var tredje ung vuxen oroar sig över framtida boende

Bostadsbristen är efter psykisk ohälsa den största utmaningen i samhället kopplat till unga människor. Det visar en ny undersökning genomförd på uppdrag av Byggföretagen. - Den dysfunktionella bostadsmarknaden är ett generationssvek, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Publicerad:

Underlätta bosparande är ett sätt att lösa byggkrisen.

Novus har frågat 1 000 18-29-åringar om hur bristen på bostäder påverkar deras inställning till jobb, studier och familjebildning.

  • 37 procent oroas över sin framtida bostadssituation.
  • 39 procent tror att de kommer att bo sämre än vad deras föräldrar gjorde vid 30 års ålder.
  • 54 procent tycker att svårigheten att hitta en bostad har påverkat dem i någon utsträckning.

– Bostadsbristen begränsar ungas valmöjligheter och leder till en stukad framtidsoptimism, säger Anna Broman.

Unga vill äga 

Undersökningen visar också att en stor majoritet unga föredrar det ägda boendet.

  • 66 procent sparar till framtida boende.
  • 20 procent sparar mer än 5 000 kr per månad.

– Unga vill äga. Därför behövs fler reformer som uppmuntrar strävsamhet och sänker trösklarna till den första bostaden. Byggföretagen vill bland annat se startlån för förstagångsköpare och att det skärpta amorteringskravet slopas, säger Anna Broman.

Opinionsundersökningen bygger på 1009 genomförda intervjuer under mars månad.

Titta på TV4 Nyheternas inslag om Novus-undersökningen