”Privatkunderna allt mer medvetna om hållbarhet” | Byggföretagen

”Privatkunderna allt mer medvetna om hållbarhet”

Koldioxidutsläpp, fossilfrihet och social hållbarhet är i topp när det gäller de viktigaste hållbarhetsområdena för svenskarna. Det visar en ny rapport från Sweden Green Building Council, SGBC.

Publicerad:

Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet, Byggföretagen.

Rapporten Kunskap och attityder kring bygg- och fastighetsbranschen visar bland annat att mer än 40 procent anser att det saknas tillräckligt med stöd för privatpersoner och bostadsrättsföreningar att vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan av bostäder.

– SGBC:s undersökning bekräftar ökad medvetenhet hos privatkunden i hållbarhetsfrågor. Det handlar för Byggföretagens medlemmar att bemöta efterfrågan – och visa på möjligheterna som finns som inte är kostnadsdrivande, säger Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet, Byggföretagen. 

SGBC är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Byggföretagen är en av medlemmarna.

Här kan du läsa hela undersökningen