Så kartlägger byggföretag klimatutsläpp - webbinarier & frågelådor | Byggföretagen

Så kartlägger bygg­företag klimatutsläpp – webbinarier & frågelådor

Ta del av webbinarium och coachning om klimatkartläggning och hur man identifierar relevanta klimatposter. Få även en demonstration av Byggföretagens klimatberäkningsverktyg, som nu har förbättrats och kvalitetsgranskats tillsammans med IVL.

Publicerad:

Hur tar bygg- och anläggningsföretag reda på vilka klimatutsläpp som är relevanta att arbeta med? För att lägga tid, kraft och pengar på rätt ställe gäller det att förstå företagets klimatpåverkan. Att kartlägga sina utsläpp är en viktig del för att kunna prioritera sina insatser.

Under april har Byggföretagen och IVL haft två webbinarium på temat. Dessa går att se i efterhand. Det första ger en bra grundförståelse för hur man tar reda på ett företags klimatpåverkan och det andra är en demonstration av verktyget.

Den 12 maj och 2 juni hålls öppna och kostnadsfria frågelådor där du och ditt företag kan få praktisk guidning i att använda verktyget. Det är en fördel om du har sett webbinarium 1 och 2, som ger grunderna inför frågelådorna.

Se webbinarium del 1 och 2 i serien ”Så kartlägger byggföretag sina klimatutsläpp” och anmäl dig till frågelådorna:

• Se webbinarium 1 – Grunderna

• Se webbinarium 2 – Demo av verktyget

Ladda ner klimatberäkningsverktyget.

• Frågelåda 1 – Fredag 12 maj kl. 10.00-11.30.
Kontakta jeanette.green@ivl.se för anmälan

• Frågelåda 2 – Fredag 2 juni kl 10.00-11.30.
Kontakta jeanette.green@ivl.se för anmälan