Så vill byggbranschen förbättra kommunernas företagsklimat | Byggföretagen

Så vill byggbranschen förbättra kommunernas företagsklimat

När företagare i byggbranschen sätter betyg på kommunernas företagsklimat blir betygssnittet 3,3 på en sexgradig skala. Det är näst lägst av samtliga branscher i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet 2023.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Byggbranschen bidrar varje år med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Vi är en bransch vars åsikter kommunerna behöver lyssna på och ta till sig av, så att vi blir bättre för varandra, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Några av byggföretagarnas högst prioriterade frågor att det ska bli enklare att delta i upphandlingar, behovet av kortare handläggningstider och en önskan om mer byggbar mark.

– Kommunerna har ansvar för planeringen av till exempel offentlig upphandling, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Okunskap kring varandras roller leder till att projekt ofta försenas och fördyras, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Företagarnas betyg på kommunerna när det kommer till kompetensförsörjning kan också förbättras. 43 procent av företagarna anser att kompetensförsörjningen fungerar dåligt eller inte alls.

– Vi behöver bli fler som gör jobbet. Långsiktigt är det brist på både yrkesarbetare, tjänstemän och chefer, även om konjunkturläget just nu är bistert. Det måste med i planeringen av utbildningsplatser, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Drygt 6 600 byggföretagare har deltagit i undersökningen.