Trafikverket ställer nya krav på leverantörer av asfalt | Byggföretagen

Trafikverket ställer nya krav på leverantörer av asfalt

Trafikverket introducerar nya klimatkrav för asfalt.

Publicerad:

På väg mot klimatneutralitet.

– Asfalten ska vara så miljövänligt framställd som möjligt men behöver också hålla över tid och vara återvinningsbar, säger Åsa Lindgren, teknisk expert hållbarhet på Trafikverket.

Trafikverket konstaterar också att det inte är klimatsmart med asfaltsbeläggningar som har kort livslängd. Därför ska alla aspekter tas med i beräkningen – från tillverkningsprocessen till asfaltens livscykel.

-Det här är nya krav som är viktiga att känna till för Byggföretagens anläggningsföretag, säger Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet, Byggföretagen.

Målet för Trafikverket är att vara klimatneutralt till år 2040. Det innebär att nettoutsläppen då ska vara noll för växthusgaser. Kraven som införs i juni kommer att innebära en 30-procentig minskning.

Här kan du läsa mer.