Välkommet besked från regeringen om bostadsägande | Byggföretagen

Välkommet besked från regeringen om bostadsägande

Bostadsminister Andreas Carlson (KD) presenterade i dag en ny utredning med uppdrag att underlätta för ett ökat antal ägarlägenheter och hyrköp. Byggföretagen ser positivt på viljan att sänka trösklarna in till den ägda bostadsmarknaden och att öppna upp för fler upplåtelseformer.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

– Redan idag använder flera företag olika typer av hyrköps- eller delägarmodeller för att hjälpa hushåll som har svårt att ta sig över tröskeln in på bostadsmarknaden. Att regeringen nu möter upp och vill stärka initiativen från statligt håll är välkommet, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Sverige har under en lång tid saknat en bostadspolitik för den som varken har kapital, kötid eller kontakter. Läget på bostadsmarknaden förvärras ytterligare av den pågående byggkrisen som mer än halverat antalet påbörjande bostäder sedan 2021.

– Förstagångsköpare som tittar efter sitt första boende har fått det ännu kärvare i takt med att räntorna stiger och rörligheten i det befintliga beståendet sjunker, säger Anna Broman  

Samtidigt visar en ännu inte publicerad Novus-undersökning, genomförd på uppdrag av Byggföretagen, att en stor majoritet unga vuxna föredrar ägda boendeformer. Bland 18-29-åringar vill sju av tio äga sin bostad. Ber man dem titta tio år framåt i tiden vill 75 procent bo i småhus och 20 procent i bostadsrätt eller ägarlägenhet. Endast fyra procent föredrar hyresrätten

– Unga vill äga. Dagens besked från regeringen är ett litet steg mot att ge fler möjligheten att uppfylla sina bostadsdrömmar, säger Anna Broman.

Byggföretagen har under fem års tid genomfört projektet Bostadsresan med fokus på unga vuxnas etablering på bostadsmarknaden. Slutrapporten publiceras inom kort.